Vào Google Play hoặc nhấn trực tiếp vào link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchpo.android
Tìm ứng dụng Dotykacka. Nhấn "Cài đặt"
Một lát sau ứng dụng đã được cài đặt. Chọn "mở" để chạy nó
Chọn "Khách hàng mới"
Nếu bạn đã mua phần mềm, nhập code vào mục tương thích. Nếu bạn muốn dùng thử (30 ngày), chọn "Tiếp tục với phiên bản dùng thử"
Tiếp theo chọn hạng mục kinh doanh
Chọn phân khúc của hạng mục
Điền thông tin thích hợp (Quốc gia, tiền tệ)
Xong. Bây giờ chúng ta có thể trải nghiệm với ứng dụng Dotykačka
Bất kỳ lúc nào, khi bạn cần trợ giúp về Dotykačka, bạn có thể yêu cầu chúng tôi trợ giúp từ xa bằng cách nhấn vào "Trung tâm trợ giúp"
rồi chọn phương thức thích hợp. Để chúng tôi có thể can thiệp trực tiếp vào ứng dụng của bạn từ xa, chọn "Khởi chạy TeamViewer"
Giao diện quản lý toàn bộ hệ thống từ xa, tại bất kỳ nơi nào tại địa chỉ https://admin.dotykacka.pl