Dotykacka cho phép in faktura trực tiếp lên máy in hóa đơn (drukarka fiskalna) hoặc gửi trực tiếp đến khách hàng qua email. Mọi thao tác nhập thông tin khách hàng đều diễn ra tự động sau khi điền số NIP. Cách làm rất đơn giản như sau:

Sau khi đã nhận xong đơn hàng, nhấn “Wystaw rachunek

Vào mục chọn khách hàng bằng cách nhấn “Wybierz klienta

Chọn khách hàng đã có trong danh sách. Nếu là khách hàng mới thì nhấn “Nowy klient

Nhập số NIP rồi nhấn “Wczytaj info“, phần mềm sẽ nối với GUS và tự động tải thông tin về. Trong trường hợp không có internet thì phải nhập thủ công vào các mục tương ứng: Tên hãng (nazwa firmy), NIP, phố (adres), thành phố (miasto), mã bưu điện (kod pocztowy). Sau đó nhấn “Zapis

Nhấn vào biểu tượng “” trên thanh “Płatność

Chọn “Wystaw jako fakturę“, khi đó máy in hóa đơn sẽ in ra 2 hóa đơn giống nhau, 1 cho khách hàng, 1 giữ lại cho kế toán

Đồng thời máy cũng hiển thị hóa đơn dạng PDF, ta có thể gửi trực tiếp cho khách qua email hoặc in ra giấy A4 trên máy in phổ thông