Dưới đây là 1 trong những lỗi có thể gặp trong quá trình sử dụng hệ thống Dotykacka. Máy không in ra hóa đơn mà chỉ hiện ra dòng chữ “Đang tài chính hóa”. Lỗi này thường gặp khi in những hóa đơn đầu tiên. Nguyên nhân là do chưa làm báo cáo ngày (raport dobowy) hoặc vì lý do nào đó mà máy in hóa đơn trước đó không kết nối (không cắm điện, tuột dây cáp…). Cách giải quyết như sau:

  1. Giữ nút nguồn phía sau thân máy 1 lát để hiện ra thông báo như trong hình, sau đó chọn Reboot

Giữ nút nguồn phía sau 1 lát, sau đó nhấn Reboot

2. Sau khi máy khởi động lại, chạy chương trình Dotykacka rồi nhấn vào mục Menu như trong hình

Chọn menu “Cài đặt”

3. Tiếp theo chọn “Tài chính hóa các biên lai thiếu” như trong hình

Trong hình là 2 hóa đơn chưa được in

4. Chọn lần lượt 1 trong số các hóa đơn chưa được in ra, chúng được đánh dấu màu đen. Lúc đó sẽ xuất hiện Menu mở rộng hình tròn, màu tím.

Các hóa đơn chưa in được đánh dấu màu đen

5. Nhấn vào Menu mở rộng hình tròn, màu tím như trong hình

Menu mở rộng

6. Nhấn vào nút “Tài chính hóa” để in

In hóa đơn bằng cách chọn “Tài chính hóa”