Theo quy định mới từ 1/1/2020, các nếu khách hàng muốn lấy faktura dựa trên paragon đã cấp thì trên paragon đó phải có số NIP của khách hàng đó.
Trên hệ thống quản lý nhà hàng Dotykacka có thể làm đơn giản theo hướng dẫn dưới đây

Sau khi đã nhận xong đơn hàng, nhấn “Wystaw rachunek

Vào mục chọn khách hàng bằng cách nhấn “Wybierz klienta

Chọn khách hàng đã có trong danh sách. Nếu là khách hàng mới thì nhấn “Nowy klient

Nhập số NIP rồi nhấn “Wczytaj info“, phần mềm sẽ nối với GUS và tự động tải thông tin về. Trong trường hợp không có internet thì phải nhập thủ công vào các mục tương ứng: Tên hãng (nazwa firmy), NIP, phố (adres), thành phố (miasto), mã bưu điện (kod pocztowy). Sau đó nhấn “Zapis

Bước cuối cùng nhấn “Zapłacone” để in (paragon)

Số NIP khách hàng đã xuất hiện trên hóa đơn, với hóa đơn này khách sau đó có thể mang đến và chuyển đổi sang hóa đơn VAT (faktura VAT) (cách chuyển từ paragon sang faktura có hướng dẫn tại đây)