Dưới đây là các bước cơ bản để in hóa đơn từ máy in Posnet Ergo

Bước 1:

Chọn Sprzedawca, nhấn Razem

 

 

Bước 2:

Nhấn số lượng hàng (ví dụ 5 chiếc)

 

Nhấn Ilość

 

Bước 3:

Tiếp theo nhấn ID

 

Chọn tên hàng rồi nhấn Razem

 

Bước 4:

Nhập giá (brutto)

 

Nhấn Razem

 

Lặp lại bước 2-4 nếu trên hóa đơn có nhiều hơn 1 mặt hàng, tức nhập số lượng > chọn tên hàng > nhập giá…

 

 

 

 

 

 

Tới đây có thể nhấn Razem để kết thúc và in hóa đơn. Trong trường hợp cần nhập NIP theo yêu cầu của khách hàng thì làm các bước sau:

Bước 5:

 

Nhấn cùng lúc 2 nút Shift & NIP và điền NIP vào

 

Nhấn Razem để kết thúc

 

Hóa đơn đã được in ra