Dưới đây là cách chình giờ và ngày tháng trên máy tính tiền của Posnet, cụ thể là model Ergo

Trong menu chính, chọn “Kierownik”, nhấn “Razem”

 

tiếp theo chọn “Konfiguracja”, nhấn “Razem”

 

chọn “Parametry ogólne”, nhấn “Razem”

 

tiếp theo chọn “Data i czas”, nhấn “Razem”

 

Tùy theo mục đích, chọn “Zmień datę i czas” nếu muốn chỉnh sai số thời gian dưới 60 phút. Chọn “Ustaw czas letni” nếu chuyển sang giờ mùa hè. Chọn “Ustaw czas zimowy” nếu chuyển sang giờ mùa đông. Sau đó ấn “Razem”

 

Cần chú ý rằng thao tác đổi giờ chỉ làm ngay sau khi thực hiện raport ngày (Raport dobowy) và chỉ làm được 1 lần trong vòng 24h.