Khung dành cho mức thuế mới (nowa matryca stawek VAT)

Tất cả các thiết bị in hóa đơn bán lẻ (paragon) sẽ phải cài đặt lại khung dành cho mức thuế VAT (matryca stawek VAT). Hạn cuối cùng là 31/7/2019.

Theo quy định mới của Bộ Tài chính (§ 6.1, pkt 5) ngày 29/4/2019 thì tất cả những thiết bị in hóa đơn (kasa, drukarka fiskalna) sẽ áp dụng bộ khung dành cho thuế mới. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 và hạn cuối là 31 tháng 7 tất cả các máy kể trên sẽ phải thay đổi.

Cụ thể tất cả những máy in hóa đơn mua trước ngày 1/5/2019 sẽ phải đổi lại khung thuế này:

Chữ cái “A” – dành cho mức thuế 23%
Chữ cái “B” – dành cho mức thuế 8%
Chữ cái “C” – dành cho mức thuế 5%
Chữ cái “D” – dành cho mức thuế 0%
Chữ cái “E” – dành cho hàng / dịch vụ miễn thuế
Chữ cái “F”, “G” – không sử dụng

Tóm lại bản thân mức thuế VAT không thay đổi, chỉ thay đổi khung / chữ cái (matryca) gán cho từng mức thuế.

Để biết thêm chi tiết các bạn có thể viết tin nhắn hoặc gọi đến số +48 501 006 830 hoặc liên lạc qua facebook 

Xem thêm: Chứng nhận của nhân viên về sử dụng máy in hóa đơn